ETYKA: PODSTAWY-KIERUNKI-PROBLEMY. STUDIA PODYPLOMOWE NA UNIWERSYTECIE MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

W najprostszym, klasycznym rozumieniu etyka to nauka o dobrym życiu. We współczesnym języku nazywana jest często nauką o moralności lub teorią moralności (choć niektórzy specjaliści postulują odróżnienie etyki od teorii moralności). W gałęziach wiedzy przyporządkowana jest filozofii jako jeden z jej głównych działów, jednak w zależności od kierunku związana jest z różnymi dziedzinami wiedzy i aktywnościami człowieka. U podstaw etyki leży podstawowe założenie o potrzebie racjonalnej, pogłębionej refleksji na temat dobrego życia: dobrego zarówno dla siebie, jak i dla innych.

Witamy na stronie studiów podyplomowych Etyka: podstawy-kierunki-problemy, oferowanych przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi studiów, należy wejść w linki znajdujące się w menu po lewej stronie.

 

Konferencja w Toruniu